SZOLGÁLTATÁSAINK

A Colonel Kft. vezetési rendje és szervezeti felépítése:

A központban 24 órás ügyeleti, központi diszpécserszolgálatot, illetve készenléti szolgálatot működtetünk.
A nagyobb őrzött objektumok egy egységet képeznek önálló állománnyal és a helyi vezetést biztosító területvezetővel. A kisebb szervezeti egységek, részlegek élén csoportvezetők állnak.
Ahol egyszerre többen teljesítenek szolgálatot közülük egy fő vezetőnek van megbízva, ezzel a felelősség minden munkahelyen folyamatosan biztosítva van.


Dolgozói létszám, összetétel:


A Colonel Kft. alkalmazottjainak 100%-a vagyonőri igazolvánnyal, és mintegy harmada fegyvervizsgával rendelkezik, azaz az 2005. évi CXXXIII. törvény értelmében személy és vagyonőr szakmunkás. Az állomány 25%-a felsőfokú, 49%-a középfokú, a többi 8 általános illetve szakmunkás végzettségű.
Az átlagos életkor 35 év, a vezető állományé 48 év. Ezen utóbbi csoportba tartozók teljes egésze felsőfokú végzettséggel rendelkezik, közülük mindegyik 1-2 idegen nyelven is beszél.
A volt hivatásos katonák és rendőrök zöme minimális szinten beszél elsősorban németül, oroszul, illetve angolul. Az állomány egy része számítógépes ismeretekkel rendelkezik.
A kiemelten fontos helyekre már az induláskor tudunk angolul, németül jól beszélő vagyonőrt biztosítani - igény szerint.Javaslat a megbízóval való folyamatos kapcsolattartásra:


A megbízóval való kapcsolattartást - a cég eddigi hagyományainak megfelelően - két szinten javasoljuk megvalósítani:

a./
A Colonel Kft. Területvezetője és a megbízó őrzésvédelem szakmai kérdéseiért felelős személye között folyamatos a kapcsolat a napi ügyeket illetően, és a szolgálati utasítás előírásainak betartatása a vagyonőreink részére.

b./
A Colonel Kft. egyik ügyvezetője és a megbízó részéről kijelölt - biztonsági kérdésekkel - foglalkozó személy kapcsolata a szerződéssel összefüggő kérdések betartásáról (szerződés módosítás, évvégi értékelés stb.) Ezen találkozók számát évente a megrendelő igénye szerint határozzuk meg, de igény szerint azonnal is rendelkezésre állunk.

"... A tőlük elvárt minőséggel, nagy szakmai tudással, magas színvonalon végzik munkájukat. A szerződésben vállalt kötelezettségeiket évek óta maradéktalanul teljesítik, rugalmas, korrekt, megbízható partnerei a levéltárnak."

Történeti Levéltára