Cégtörténet

Magyar katona- és rendőrfőtisztek egy csoportja 1990-ben úgy döntött, hogy a megváltozott politikai és gazdasági környezethez alkalmazkodva vállalkozást hoznak létre, amelyben több évtizedes szakértelmüket kamatoztathatják. Az akkoriban országosan ismert Pajzs Kft-vel összeolvadva jött létre a Colonel Kft., amely azóta is folyamatosan jelen van a hazai vagyon-, személyvédelmi, valamint a műszaki üzemeltetési piacon.


Az elmúlt mintegy három évtized alatt számos fantasztikus, és izgalmas feladattal bíztak meg minket. A civil cégek kiszolgálásán túl nemzetközi katonai missziókhoz is hozzájárultunk. A 90-es évek délszláv háborúi idején aktívan közreműködtünk az Észak-atlanti Szerződés Szervezete első békefenntartó műveleteiben. A NATO égisze alatt felállított IFOR, majd SFOR haderő logisztikai hátterében Magyarország fontos szerepet töltött be, a Colonel Kft pedig kiemelkedő biztonsági – és objektumvédelmi feladatokat látott el a vészterhes időkben.


A háborúnak vége lett, a katonás rend, és a megbízhatóság azonban továbbra is alapvető maradt cégünk számára a beköszönt új évezredben is. Szigorú, hierarchikus szervezeti felépítésünkkel folyamatosan biztosítani tudjuk a ránk bízott feladataink minden igényt kielégítő ellátását. Az irányítást az ügyvezető igazgató, a vezetést az irodavezető látja el helyetteseivel. A gazdasági, munkaügyi és társadalombiztosítási feladatokat külön részlegünk végzi. Önálló, de a piaci igényeknek megfelelően változó létszámú állományunk kisebb szervezetekre oszlik, amelyek élén a csoportvezetők, és területvezetők állnak.

A Colonel Kft. kizárólag a törvények maximális betartásával foglalkoztatja munkatársait. Nálunk alapvető, hogy csak kiválóan képzett beosztottak láthatnak el feladatokat. Cégünknél ismeretlen a „feketén” foglalkoztatás, alkalmazottaink után minden járulékot határidőre befizetünk, dolgozóink pedig a szerződésük alapján, pontosan megkapják munkabérüket.


A Colonel Kft. 2001-ben bevezette az objektumvédelem, rendészeti- és portaszolgálat, fegyveres pénz- és értékszállítás, személybiztosításra, rendezvénybiztosításra vonatkozó ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszert, amelynek felülvizsgálata rendszeresen sikeresen megtörténik. 2019-ben a felülvizsgálatot követően megkaptuk a tanúsítványt, mi szerint a Colonel Kft. megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 szabány követelményeinek.


Bármilyen felmerülő kérdése esetén örömmel és készségesen válaszolunk honlapunkon található elérhetőségeinken.

Kis Zsolt
ügyvezető igazgató