Szervezetünk


A COLONEL KFT. VEZETÉSI RENDJE ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

A központban 24 órás ügyeleti, központi diszpécserszolgálat illetve készenléti szolgálatot működtetünk.
A nagyobb őrzött objektumok egy egységet képeznek önálló állománnyal és a helyi vezetést biztosító területvezetővel.
A kisebb szervezeti egységek, részlegek élén csoportvezetők állnak. Ahol egyszerre többen teljesítenek szolgálatot közülük egy fő vezetőnek van megbízva, ezzel a felelősség minden munkahelyen folyamatosan biztosítva van.


DOLGOZÓI LÉTSZÁM, ÖSSZETÉTEL

A Colonel Kft. alkalmazottainak 100%-a vagyonőri igazolvánnyal, azaz a 2005. évi CXXXIII. törvény értelmében személy- és vagyonőri szakképesítésű. Az állomány 25%-a felsőfokú, 49%-a középfokú, a többi 8 általános illetve szakmunkás végzettségű.
Az átlagos életkor 45 év, a vezető állományé 48 év. Ezen utóbbi csoportba tartozók teljes egésze felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
A volt hivatásos katonák és rendőrök zöme minimális szinten beszél elsősorban németül, oroszul illetve angolul.
Az állomány egy része számítógépes ismeretekkel rendelkezik.
A kiemelten fontos helyekre már az induláskor tudunk angolul, németül jól beszélő vagyonőrt biztosítani – igény szerint.


JAVASLAT A MEGBÍZÓVAL VALÓ FOLYAMATOS KAPCSOLATTARTÁSRA

A megbízóval való kapcsolattartást – a cég eddigi hagyományainak megfelelően – két szinten javasoljuk megvalósítani:

  1. A Colonel Kft. területvezetője és a megbízó őrzésvédelem szakmai kérdéseiért felelős személye között folyamatos a kapcsolat a napi ügyeket illetően, és a szolgálati utasítás előírásainak betartása a vagyonőreink részére.
  2. A Colonel Kft. ügyvezetője és a megbízó részéről kijelölt – biztonsági kérdésekkel – foglalkozó személy kapcsolata a szerződéssel összefüggő kérdések betartásáról (szerződés módosítás, év végi értékelés stb.) ezen találkozók számát évente a megrendelő igénye szerint határozzuk meg, de igény szerint azonnal rendelkezésre állunk.